Kaipaatko neuvoja SOITA 0500 406 408

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Perunkirjoitus

Palveluumme kuuluvat myös perunkirjoitukset, jäämistöositukset ja perinnönjaot.

Perunkirjoituksesta kannattaa ottaa yhteyttä meihin jo hyvissä ajoin.

Hinnat, aikaperusteinen asianajopalkkiomme on alk. 159,00 euroa (sis. alv 24 %)

Annamme aina pyynnöstä hinta-arvion toimeksiannon tai sen osan hoitamisesta. Hinta-arvio annetaan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. Mikäli tehtävää hoidettaessa arvioitu palkkio ylittyy, ilmoitetaan siitä viipymättä asiakkaalle.

Lakiasiat hoitaa

 Lakiasiaintoimisto Fiducius Oy

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Veroviranomainen voi saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta myöntää erityisestä syystä pidennyksen perunkirjoituksen toimittamisaikaan, mikäli perunkirjoitusta ei jostain syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa.

Varat ja velat merkitään pääsääntöisesti ns. käypään arvoonsa, joskin verosuunnittelulla on jossain määrin mahdollista vaikuttaa toimitettavaan verotukseen.

Erityisesti kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvoa olisi hyvä selvittää esimerkiksi kiinteistönvälittäjältä etukäteen ennen perunkirjoitusta omaisuuden arvostamisen perustaksi.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaille. Osakkaiden on hyvä sopia keskenään perunkirjan laatijasta ja siitä kuka asiaa pääasiallisesti hoitaa. Perunkirjan laativat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä.

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on hyvissä ajoin annettava tieto kaikille asianosaisille.

Perukirja tehdään käytännössä useimmin kahtena samasanaisena kappaleena, joista toinen jää pesän hoitajalle. Toinen alkuperäiskappale on toimitettava veroviranomaiselle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta perintöverotuksen toimittamista varten.

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisuperukirja.

Perukirjaan liitetään yleisimmin:

  • Riittävä sukuselvitys vainajasta, mistä ilmenee mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai heidän sukuselvityksensä, jos perillinen on kuollut ennen perittävää
  • Mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus jäljennöksinä
  • Mahdollinen peru-, ositus- tai perinnönjakokirja ensin kuolleen puolison jälkeen
  • Jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selville saamiseksi

Osakkaiden tulee huolehtia vainajan ja pesän laskujen maksamisesta. Useimmat laskut voidaan suorittaa kuolinpesän tileiltä.

Mikäli perittävällä oli kuollessaan velkaa, käänny ehdottomasti asiantuntijan puoleen henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi. Kuolinpesän osakkaiden tulee yhdessä päättää kaikista kuolinpesää koskevista asioista.

Perunkirjoitus pidetään keskimäärin n. 2 kuukauden kuluttua kuolinpäivästä, jolloin kaikki tarvittava selvitys on yleensä saatu hankittua.

Ennen perunkirjoituksen toimittamista tulee pidättyä kaikista kuolinpesää koskevista realisoinneista ym. toimilta.

Lähde: Suomen lakiopas

Olemme apunanne surun kohdatessa

Kilpailukykyiset hinnat - ainutlaatuinen palvelu

Kaarna on laadukas ja yksilöllinen täyden palvelun moderni hautaustoimisto.

Yhteystiedot

Tavoitat meidät puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla.

0500 406 408
asiakaspalvelu@hautauspalvelukaarna.fi

Asiakaspalvelun aukioloajat:
Ma-Pe 8.00-20.00
La 10-16

Seuraa meitä: